اموال و دارایی های ثابت

توضیحات

دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. اموال و دارایی‌ های یک واحد ممکن است پدیده‌ های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی ‌های جاری و دارایی‌های ثابت.

سيستم اموال و دارایی های ثابت بخش مهمی از سرمایه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی محسوب می شود، لذا تهیه و نگهداری صحیح اطلاعات اموال و دارایی های ثابت شرکت ها در افزایش کارایی، سرمایه گذاری و بهبود تصمیم گیری ها نقش بسزایی دارد. نرم افزار اموال و دارایی ثابت امکانات مناسب را در خصوص کنترل دارائی ها فراهم آورده که باعث سهولت در محاسبات استهلاک شده تا بتوان نتایج بهتری در ثبت حساب های مالی انجام داد.

راﻫﻜﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮال و دارایی هاي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎرﻛﺪ در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از نرم افزار اموال و دارایی ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻣﻮال گرداﻧﻲ آن به صورت ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده (ﻫﻨﺪﻫﻠﺪ) ﺻﻮرت ﻣﻲ پذﻳﺮد.

ویژگی های نرم افزار اموال و دارایی های ثابت برآيند:

 • محاسبه استهلاک اموال و دارایی های ثابت با توجه به زمان خرید و دوره مالی تعریف شده.
 • اموال گرداني توسط دستگاه باركد خوان.
 • امكان تعريف اطلاعات ويژه يك دارایی نظير شرايط خاص بهره‏ برداري، ضمانت (گارانتي)، خدمات پس از فروش، نوع پوشش بيمه و مبلغ و مدت آن.
 • ثبت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مرجوعی یا مستهلک فروخته شده و کلیه مسائل جانبی آن.
 • رؤیت کاردکس استهلاک اموال و دارایی های ثابت با فاصله زمانی دلخواه.

 


امکانات :

امکانات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت برآيند:

 • امكان تعريف انواع خودرو.
 • امكان تعريف انواع ملك.
 • امكان تعريف اموال و دارايي‌هاي نامشهود نظير سرقفلي، امتياز انشعاب خدمات عمومي (تلفن، گاز و ...)، مالكيت معنوي و ...
 • امكان تعريف انواع اوراق بهادار.
 • ثبت مشخصات و اطلاعات اموال و دارایی های خریداری شده مشتمل بر تاریخ خرید، مبلغ خرید، مرجع خرید، مشخصات فنی و مشخصات فروشنده و خریدار و تحویل گیرنده آن.
 • معرفی گروه های کالا و تعریف چگونگی استهلاک آن ها.
 • ثبت اسناد حسابداری در مورد خرید، فروش و مرجوع نمودن و استهلاک اموال و دارایی های ثابت.
 • ثبت تعمیرات و تعدیلات انجام شده بر روی اموال و دارایی های ثابت
 • تهیه لیست اموال و دارایی های ثابت به تفکیک قیمت و محل استقرار.
 • امکان نگهداری و صدور اجازه استفاده از قطعات یدکی با استفاده از تعریف استهلاک اموال و دارایی ها.
 • تعریف کدینگ و مرتب سازی شماره پلاک اموال و دارایی ها.
 • امكان ثبت اموال و دارایی ها براي شروع بهره‌بر‏داري از اموال منقول و غير منقول خريداري شده.
 • ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج اموال و دارایی های اهدایی.
 • تعیین حداقل ارزش محاسبه برای اموال و دارایی ها.
 • ثبت اطلاعات نقل و انتقال اموال و دارایی ها و کالاهای تحویل شده به قسمت های مختلف.
 • امكان تعريف مراكز هزينه مطابق با مراكز هزينه تعريف شده توسط امور مالي دستگاه.
 • امکان تولید اتوماتیک سند استهلاک اموال و دارایی ها در سیستم حسابداری مالی.

 


گزارشات :

گزارشات نرم افزار اموال و دارایی های ثابت برآيند:

 • گزارش ريز اموال و دارایی های ثابت و محاسبه استهلاك (سالانه/ ماهانه(.
 • گزارش خلاصه بهاي تمام شده و محاسبات استهلاك (سالانه / ماهانه(.
 • گزارش گردش اموال و دارایی بر اساس تحویل دهنده و تحویل گیرنده.
 • گزارش تولید و چاپ بارکد محل استقرار اموال و دارایی ها.
 • صدور انواع گزارش ویژه مدیریتی از تک تک امکانات فوق در هر لحظه.
 • تولید گزارش سه بعدی (ماتریسی) از کلیه فیلدهای نرم افزار اموال و دارایی ثابت.

 

مقاله ها