بسته نرم افزاری BPMS تولید (مونتاژ کاری) صنایع تولیدی

توضیحات

بسته نرم افزاری تولید مخصوص مونتاژ کاری و میز تولید مخصوص کارخانه جات و یا گارگاه هایی است که برای تولید محصول فقط مواد اولیه را به هم وصل میکنند (به روشهای گوناگون مهندسی) یا به اصطلاح مونتاژ انجام میشود.البته ممکن است در حین فرآیند تزریق یا پرس یا ترکیب شیمیایی هم انجام شود ولی عمده کار بسته بندی و مونتاژ است.

در این مدل تولید مهمترین بخش کار نیروی انسانی است و زمانی که هر محصول (نیمه ساخته یا محصول) را آماده میکند محاسبه سریع زمان و ورود اطلاعات ساده از مهمترین دقدقه های تولید است.و اینکه چه تعداد خط تولید یا سری کاری در فرآیند وجود دارد که باید همه آنها محاسبه گردد.این موارد همگی در نرم افزار مونتاژ و بسته بندی برآیند با دقت دیده شده و قابل استفاده آسان است.

با اتصال نرم افزار حقوق و دستمزد به سیستم تولید به سادگی بعد از محاسبه هر ماه حقوق میزان دستمزد هر مرکز هزینه قابل محاسبه است و میزان اضافه کار و تولید بر حسب اضافه کار قابل اندازه گیری و تصمیمات کلان مدیریتی میباشد.

برای محاسبه سربار تولید در صورتی که از نرم افزار دارائی ثابت استفاده مینمایید که به صورت هوشمند قسمت اصلی اطلاعات را از آن نرم افزار واکشی میکند در غیر این صورت میتوانید به صورت ثابت یک عدد را برای سربار تولید وارد نمایید و در آخر فصل عدد دقیق را وارد نمایید تا قیمت سربار را هم درست حساب کند .

 

در توضیحات زیر نیاز داشتن فرآیند تولید تزریق و پرس در یک سازمان از دو نگاه مدیر و کاربر بررسی میشود :

 

 • در فرآیند تولید سادگی وجود داشته باشد و کاربر فقط با وارد کردن اطلاعات تولید گزارشات کامل تولید را داشته باشم
 • بتواند تنوع در تولید درخت محصول(BOM) داشته باشم و درخت محصول کاملا پیمایش شود
 • در یک نگاه سریع بتوانم کسری تولید هر محصول را ببینم
 • بتوانم پیش بینی میزان تولید و کسری مواد اولیه را داشته باشم
 • بتوانم مواد اولیه مشابه در هر محصول را شناسایی و در موقع خرید عملکرد بهتری داشته باشم
 • حواله و رسید مواد اولیه را به صورت هوشمند صادر نماید و دیگر نیاز به ورود اطلاعات مجدد نباشد
 • بهای تمام شده مواد را در پایان هر روز بعد از ثبت اطلاعات کارکرد تولید پرسنل داشته باشم
 • میزان سفارشات و مقایسه آن با میزان وجود داشته باشد و این گزارش قابلیت تحلیل و بازسازی ساده را داشته باشد
 • اگر قیمت خرید یکی از مواد اولیه در ماه های قبل تغییر کرد بتوانم خیلی سریع تمامی قیمت های تمام شده کالا های نیمه ساخته و محصول را بروز رسانی کرده و سندهای تعدیل را صادر نمایم
 • در تولید قسمتهایی که توسط پیمانکار انجام میشود و به صورت دستمزد کار میکند بتوانم ساده محاسبه کرده و در بهای تمام شده به درستی قرار دهم

 

دلیل و نیاز اساسی یک کاربر از داشتن فرآیند چیست؟

 • کاربر بتواند به راحتی درخت محصول (BOM) را تعریف کند و در صورت ویرایش محصول این کار ساده انجام گیرد.
 • کاربر بتواند تمامی سطح های درخت محصول را بررسی نماید و جستجوی آسان در سطوح پایینی درخت محصول داشته باشد.
 • کاربر با کمترین زمان و حداقل اطلاعات کل روند تولید را انجام دهد یعنی وقتی کارکرد تولید را وارد میکند نرم افزار هوشمند تمامی کنترل ها را انجام دهد و حواله و رسید مربوط به مواد اولیه و محصول را از انبارهای مورد نظر ثبت نماید و بهای تمام شده را هم محاسبه و سند حسابداری را صادر نماید.
 • گزارشات متنوع لایه BI در اختیار کاربر باشد تا بتواند با بررسی آنها کنترل تولید را هم خود انجام دهد و هم به مدیران ارشد اعلام نماید
 • دسترسی به موجودی برای کاربر ساده باشد.
 • کاربر به راحتی بتواند بهای تمام شده دوره را مجدد حساب کندمقاله ها