درباره ما

شرکت فکر گستر فناور با بیش از 12 سال تجربه در زمینه های تحلیل و طراحی و تولید نرم افزارهای مالی، اداری و صنعتی و برخوداری از کارشناسان مجرب در سال 1379 تاسیس گردیده است.

محصول نرم افزاری شرکت فکر گستر فناور به نام سیستم برآیند با بهره گیری از آخرین متدولوژی های توسعه سیستم در محیط Delphi و تحت بانک اطلاعاتی SQL Server طراحی و تولید گردیده است.

هدف متخصصین و طراحان این شرکت همواره آینده نگری در توسعه و بهینه سازی نرم افزارهای مالی، اداری و صنعتی برآیند در کنار مشاورانی با تجربه بوده و در این راستا بخش اعظمی از برنامه های فوق به مدل web base تغیر یافته است.

شرکت فکر گستر فناور همواره سعی نموده در تولید نرم افزارهای خود در عین برخورداری از کارائی و قابلیت انعطاف بالا سادگی و سهولت استفاده از آن را نیز مد نظر قرار داده بدین ترتیب زمینه استفاده از سیستم های فوق را در تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از موسسات کوچک تا شرکت های بزرگ صنعتی را همراه با در نظر گرفتن امکان تخصصی سازی هر یک از سیستم های نرم افزاری فراهم نماید.