توضیحات

بنگاه های اقتصادی که پروژه محور هستند و یا به صورت پیمان فعالیت اقتصادی خود را انجام میدهند نیاز به یک نرم افزار جامع و کامل دارند که بتواند تمامی بخشهای شرکت یا سازمان را بر پایه فرآیند به هم متصل نماید و یک ساختار یکپارچه متناسب با هر پروژه فراهم نماید.
در سازمانهای پروژه محور نیاز است اطلاعات از لحظه شرکت در مناقصه و برگزاری مراحل تشریفات اداری مناقصه و برنده شدن و نامه نگاری با سازمانها و ادارات دولتی مربوطه برای استقرار و یا عملیاتی کردن پروژه همگی به سادگی در دسترس باشند و مدیران ارشد سازمان با داشتن یک داشبورد مدیریتی تمامی پروژه ها را در یک نگاه پایش نمایند و شرایط مالی و انبار کالا را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشند.
در این سازمانها یکی از چالشهای همیشگی ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه ها سطح کشور میباشد که اصولا از بستر مخابراتی مناسبی برخوردار نیستند و در بسته نرم افزاری شرکت فکر گستر راه کارهای بسیار ساده و قابل دسترسی برای این گونه ارتباطات در نظر گرفته شده است.
مزیت برتری استفاده از بسته نرم افزاری BMPS پیمانکاری:
•  از لحظه انتخاب یک پروژه برای شرکت در مناقصه مربوط به آن تمامی فرآیندها را میتوانید تعریف نمایید
•  پروژه تعریف شده هم در فرآیندها استفاده میشود و هم در حسابداری و خزانه داری ارتباط دارد
•  تنخواه کارگاه ها قابلیت استفاده از اپلیکیشن موبایل را دارند و مدارک کاغذی را میتوانند پیوست تنخواه نموده و به دفتر مرکزی ارسال نمایند.
•  قابلیت خروجی از مدارک مورد نیاز برای سازمانها و ادارات دولتی وجود دارد.
•  ارتباط کامل با نرم افزار مایکروسافت پروژه (MSP) جهت خروجی ها به نرم افزار اشاره شده.
•  امکان ثبت صورتجلسات به تفکیک فیلدهای مورد نیاز کارفرما.
•  امکان ثبت ضمانت نامه ها و تعریف هوشمند تاریخ های سررسید به تفکیک پروژه ها.
•  امکان ثبت اطلاعات پرسنلی و حقوق و دستمزد به تفکیک پروژه ها.
•  تعریف هوشمند پاداش و کارانه به تفکیک پروژه ها و پارامترهای هوشمند منابع انسانی.مقاله ها