img

یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش

مقدمه:

مدیریت دانش در سازمان ها حداقل از 15 سال قبل به عنوان یک فعالیت مفید ثبت شده است. (Davenport & Prusak, 1997; Nonaka, 1994) و برای سال های زیادی - احتمالاً ق...

img

آنچه در مورد نرم افزارهای open source نیاز است

با ارائه شدن فرهنگی به نام نرم افزارهای متن‌باز یا Open Source و نرم افزارهای رایگان یا Free Software دو حرکت واقعا رو به جلو بسیار سریع در صنعت نرم افزارها در دنیا شروع شد و به شدت ...

img

معرفی انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار در جهان تنوع بسیاری دارد و به صورت متمادی ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می گردد. در ایران این اوراق بهادار تنوع زیادی ندارد. البته برنامه هایی برای گسترش انواع اوراق بهادار مورد...

img

تفاوت استقرار نرم افزار با آموزش نرم افزار

همیشه در موقع خرید نرم افزار این سوال وجود دارد که چه تفاوتی بین آموزش نرم افزار با استقرار نرم افزار وجود دارد.
برای شفاف تر شدن دو موضوع بسیار مهم ابتدا یک شرح مختصری برای دو واژ...