توضیحات

بسته نرم افزاری تولید تزریق و پرس مخصوص کارخانه های تولیدی است که در آن فرآیند تولید محصول از دستگاه های تزریق پلاستیک و یا اکسترود استفاده میکنند و یا به هر شکلی موادی را وارد قالب کرده و تغییر شکل میدهند و دسته دوم کارخانه های تولیدی هستند که در فرآیند موجود از دستگاه های پرس استفاده میکنند این پرس میتواند روی فلز یا کاغذ یا پلاستیک باشد که بعد از انجام پرس قسمتی از قطعه جدا شده و قطعه نهایی آماده استفاده میباشد.
دلیل این امر که تزریق و پرس را در یک بسته ارائه نمودیم این است که بر حسب تجربه کارخانه ای تولیدی این مدلها از مواد اولیه و  نیمه ساخته و محصولات که استفاده میشود درخت محصول ثابتی دارند و نیاز به تعریف متغییر در درخت محصول نیست (منظور از متغیر این است که وقتی میگویی یک ورق 20 در 20 زیر پرس یک کاسه تحویل میدهد و ضایعات آن مشخص است ولی در صنایع شیمیایی شما اگر 1 لیتر محلول را وارد کنید در فرآیند تولید مقداری بخار یا میعانات دارید) و میتوان این مدل درخت محصول را در بهای تمام شده نیز استفاده کرد.
در درخت محصول و ضایعات موجود در آن به راحتی قابل شناسایی است و در صدور سندهای بهای تمام شده میتوانیم بهترین و دقیق ترین نتایج را حاصل کنیم.
با اتصال نرم افزار حقوق و دستمزد به سیستم تولید به سادگی بعد از محاسبه هر ماه حقوق میزان دستمزد هر مرکز هزینه قابل محاسبه است و میزان اضافه کار و تولید بر حسب اضافه کار قابل اندازه گیری و تصمیمات کلان مدیریتی میباشد.
برای محاسبه سربار تولید در صورتی که از نرم افزار دارائی ثابت استفاده مینمایید که به صورت هوشمند قسمت اصلی اطلاعات را از آن نرم افزار واکشی میکند در غیر این صورت میتوانید به صورت ثابت یک عدد را برای سربار تولید وارد نمایید و در آخر فصل عدد دقیق را وارد نمایید تا قیمت سربار را هم درست حساب کند .

در توضیحات زیر نیاز داشتن فرآیند تولید تزریق و پرس در یک سازمان از دو نگاه مدیر و کاربر بررسی میشود :

دلیل و نیاز اساسی یک مدیر از داشتن فرآیند چیست؟

•    در فرآیند تولید سادگی وجود داشته باشد و کاربر فقط با وارد کردن اطلاعات تولید گزارشات کامل تولید را داشته باشم
•    بتواند تنوع در تولید درخت محصول(BOM) داشته باشم و درخت محصول کاملا پیمایش شود
•    در یک نگاه سریع بتوانم کسری تولید هر محصول را ببینم 
•    بتوانم پیش بینی میزان تولید و کسری مواد اولیه را داشته باشم 
•    بتوانم مواد اولیه مشابه در هر محصول را شناسایی و در موقع خرید عملکرد بهتری داشته باشم
•    حواله و رسید مواد اولیه را به صورت هوشمند صادر نماید و دیگر نیاز به ورود اطلاعات مجدد نباشد
•    بهای تمام شده مواد را در پایان هر روز بعد از ثبت اطلاعات کارکرد تولید پرسنل داشته باشم
•    میزان سفارشات و مقایسه آن با میزان وجود داشته باشد و این گزارش قابلیت تحلیل و بازسازی ساده را داشته باشد
•    اگر قیمت خرید یکی از مواد اولیه در ماه های قبل تغییر کرد بتوانم خیلی سریع تمامی قیمت های تمام شده کالا های نیمه ساخته و محصول را بروز رسانی کرده و سندهای تعدیل را صادر نمایم
•    در تولید قسمتهایی که توسط پیمانکار انجام میشود و به صورت دستمزد کار میکند بتوانم ساده محاسبه کرده و در بهای تمام شده به درستی قرار دهم

دلیل و نیاز اساسی یک کاربر از داشتن فرآیند چیست؟

•    کاربر بتواند به راحتی درخت محصول (BOM)  را تعریف کند و در صورت ویرایش محصول این کار ساده انجام گیرد.
•    کاربر بتواند تمامی سطح های درخت محصول را بررسی نماید و جستجوی آسان در سطوح پایینی درخت محصول داشته باشد.
•    کاربر با کمترین زمان و حداقل اطلاعات کل روند تولید را انجام دهد یعنی وقتی کارکرد تولید را وارد میکند نرم افزار هوشمند تمامی کنترل ها را انجام دهد و حواله و رسید مربوط به مواد اولیه و محصول را از انبارهای مورد نظر ثبت نماید و بهای تمام شده را هم محاسبه و سند حسابداری را صادر نماید.
•    گزارشات متنوع در اختیار کاربر باشد تا بتواند با بررسی آنها کنترل تولید را هم خود انجام دهد و هم به مدیران ارشد اعلام نماید
•    دسترسی به موجودی برای کاربر ساده باشد.