حسابداری فروش یعنی چه

 

زمانی که درمورد نرم افزارهای مالی و حسابداری بررسی می کنید، احتمالا با واژه حسابداری فروش مواجه شده اید. حسابداری فروش به یک سری موارد گفته می شود که شما می توانید از آن ها بهره بگیرید.

حسابداری فروش، همان طور که از نامش پیداست با آن قسمت گفته می شود که ارتباط با بخش فروش دارد. به معنای دیگر به محاسباتی که در راستای فروش و برگشت آن انجام می شود، حسابداری فروش می گویند.

در واقع حسابداری فروش به اسناد فروش و برگشت می گویند که به سند حسابداری تبدیل می گردند. با این موارد می توان دریافت که حسابداری فروش برای اسناد و مدارک فروش می باشد.

 

اهمیت حسابداری فروش

حسابداری فروش اهمیت زیادی دارد و در شرکت هایی به کار می رود که فروش بالا و خدمات دارند. حسابداری یک سری ضرورت ها را دارد و این در سازمان هایی خیلی مورد استفاده قرار می گیرد که فروش زیادی دارند. در این مجموعه ها واحدی به نام فروش وجود دارد که اهمیت زیادی داشته و تاثیر فوق العاده ای می گذارد.

 

چه مهارت هایی باید در حسابداری فروش داشته باشید؟

برای این که در شاخه حسابداری فروش به نتیجه برسید باید یک سری مهارت ها داشته باشید که عبارتند از:

 

چه تحصیلاتی برای شغل فروش نیاز داریم ؟

برای این که در این کار به موفقیت برسید باید در شاخه های آن تحصیل کرده و مدرک بگیرید. شما در این شغل می توانید یکی از شاخه های زیر را در نظر بگیرید که عبارتند از:

 1. حسابرسی
 2. حسابداری
 3. مدیریت

 

حسابدار فروش چه وظایفی دارند؟

حسابدار فروش یک سری خدمات باید بهتان ارائه دهند و یک سری وظایف را برعهده دارند که به شرح ذیل هستند:

 

چه اسناد و مدارک باید توسط حسابدار فروش نگهداری می شود؟

برای کسانی که قصد دارند بدانند حسابداری فروش یعنی چه ؟ حسابداری فروش با توجه به ثبت و کنترل بعضی از اسناد و مدارک، این وظیفه را دارد تا بتواند آن ها را نگهداری کرده و طبقه بندی کند. اسنادی که توسط حسابدار فروش باید نگه داشته شوند عبارتند از:

 1. اسناد مرتبط با فروش
 2. بررسی موارد مختلف از نرم افزار فروش
 3. نگهداری اسناد با توجه به درخواست مدیران

 

درخواست فروش یعنی چه؟

در حسابداری فروش، شما با درخواست فروش رو به رو هستید. درخواست فروش کالا یا محصول به واحد تولیدی می گویند که این واحد برای تولید کالاها با توجه به این درخواست تنظیم شود. باید بدانید که درخواست فروش اسناد جزء حسابداری می باشد که سند نباشند.

برای حسابداران واحد فروش باید سه آیتم را بدانند که عبارتند از:

 1. کسانی که حسابداری واحد فروش را به عهده دارند.
 2. کسب و کار مرتبط با آن را بدانند.
 3. شناخت اسناد مثبته را برای صدور سند حسابداری بدانند.

 

هدف از درخواست فروش یعنی چه ؟

باید بدانید که درخواست فروش جزء اسناد مثبته است که نیازی به ثبت حسابداری نداشته اما به عنوان اسناد مبنا و مثبته باید بایگانی شود، شما با بهره گیری از درخواست فروش، واحد فروش یک کالا یا خدمات را به بخش تولید می فرستد و سفارش آن را ثبت می کند.

قرارداد فروش یعنی چه ؟

قرارداد فروش یکی از زیرشاخه های سند حسابداری است که تعهدی می باشد که شرکتی به مشتری داده و تعداد مشخصی از کالا با قیمت توافق شده به او می رسد. یک سری موارد باید در قرارداد فروش ارائه داده شود که عبارتند از:

 1. اطلاعات دو طرف قرارداد
 2. موضوع قرارداد
 3. شرایط پرداخت و هزینه ها
 4. مدت
 5. مبلغ
 6. تعهدات

باید بدانید که یک مدل از قرارداد فروش باید به بخش های مالی داده شود تا اطلاعات آن ها را داشته باشد. قرارداد فروش مجموعه هایی که از نرم افزار هماهنگ بهره می گیرند در حد کدینگ می باشد.

 

مدل های مختلف فروش در حسابداری

 

پیش فاکتور یعنی چه؟

باید بدانید که پیش فاکتور به فروش سند حسابداری گفته نمی شود، بلکه یک سند مثبته فروش می باشد. در این مورد پیش فاکتور یک مبلغی را برآورد می کند و بتدیل به سند حسابداری می گردد. در این زمان هزینه ای که مشتریان به عنوان پیش فاکتور پرداخت می کند، باید در اسناد حسابداری بایگانی شود.