fekrgostar
fekrgostar

محصولات ما

نهایت سرعت و آسانی مدیریت کسب و کار

BPMS چیست و دلایل استفاده از آن در کسب و کارهای مختلف

BPMS یکی از ارکان اصلی در مدیریت کسب و کارهای مختلف به شمار می رود تا سازمان ها بتوانند به اهداف خودشان برسند. هر کسب...

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت...

ماشین آلات

ماشین آلات...

ERP

در نرم افزار ERP(Enterprise Resource Planning) برآیند کنترل جریان تمامی داده های بنگاه اقتصادی را تحت کنترل خود گرفته و با ایجاد ف...

CRM

یکی از نرم افزارهای کاربردی و بسیار تعاملی برای صاحبان صنایع است که میتوانند با ورود اطلاعات اولیه مناسب و تکمیل روند داده ها با ف...

موبایل

طراحی پلتفرم اختصاصی برای موبایل یکی از کارهای مهمی است که هر سازمانی باید انجام دهد. موبایل همان طور که می دانید به جزء جدایی ...

طراحی پلتفرم اختصاصی وب

وب سایت ها دنیای مهمی را برای خودشان ایجاد کرده اند. هر کسب و کاری که بخواهد گسترده شود و کار کند، باید برای خودش وب ...

BPMS چیست و دلایل استفاده از آن در کسب و کارهای مختلف

BPMS یکی از ارکان اصلی در مدیریت کسب و کارهای مختلف به شمار می رود تا سازمان ها بتوانند به اهداف خودشان برسند. هر کسب...

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت...

ماشین آلات

ماشین آلات...

ERP

در نرم افزار ERP(Enterprise Resource Planning) برآیند کنترل جریان تمامی داده های بنگاه اقتصادی را تحت کنترل خود گرفته و با ایجاد ف...

CRM

یکی از نرم افزارهای کاربردی و بسیار تعاملی برای صاحبان صنایع است که میتوانند با ورود اطلاعات اولیه مناسب و تکمیل روند داده ها با ف...

موبایل

طراحی پلتفرم اختصاصی برای موبایل یکی از کارهای مهمی است که هر سازمانی باید انجام دهد. موبایل همان طور که می دانید به جزء جدایی ...

طراحی پلتفرم اختصاصی وب

وب سایت ها دنیای مهمی را برای خودشان ایجاد کرده اند. هر کسب و کاری که بخواهد گسترده شود و کار کند، باید برای خودش وب ...

مدیریت آسان

با نرم افزار های اتوماسیون ما

نهایت سرعت و آسانی مدیریت کسب و کار خود را با نرم افزار های اتوماسیون حسابداری ما تجربه کنید.
fekrgostar

داستان مشتریان ما

مشتریان ما درباره ما چه میگویند؟