CRM بنگاه اقتصادی بازرگانی


توضیحات


بسته نرم افزاری فرآیند محور بازرگانی مخصوص بنگاه های اقتصادی که در آنها خرید و فروش کالا به صورت خرد یا کلان انجام میشود و شرکتهای پیمانکاری یا خدماتی طراحی شده است.

قابلیتهای موجود در این بسته نرم افزاری بسیار عالی و کم نقص طراحی شده است تا بتواند تمامی نیازهای موجود در یک سازمان بازرگانی را مرتفع نماید.گزارشات متنوع و بسیار کاربردی یکی از نقاط قوت این محصول میباشد.

مدیران با ابزارهای جانبی که در این محصول دیده شده است میتوانند کلیه عملیات کاربران را کنترل کرده و فرآیندهای مجموعه خود را کاملا در این بسته طراحی نمایند. امضای الکترونیک و استفاده از اپلیکیشن موبایل میتواند صحت و اطمینان از فرآیند طراحی شده را برای مدیران تضمین نمایددر تمامی کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ نیاز به وجود مدیریت در بخش ارتباط با مشتریان به گونه ای محسوس مشاهده میگردد.

از آنجایی که اصولا مشتریان به جاهایی که قبلا از آن خرید داشتند بازمیگردند پس ثبت اطلاعات آنها را باید مهم شمرد.سیستم یکپارچه برآیند در بخش سی آر ام این نیاز بنگاه ها را بگونه ای برطرف نموده که بخش ارتباط با مشتری را در زمینه بنگاه های اقتصادی بازرگانی بطور اختصاصی ایجاد نموده است.در این جهت برای بهبود و ارتقاء اهداف و راهبردهای سازمان ها گزارشات مربوط به پیگیری مشتریان و یا درخواست های مشتری را بگونه ای در راستای هدفمندی بنگاه ها ایجاد نموده و بصورتی است که مدیران با رجوع به گزارشات مشتریان میتوانند به کاهش هزینه ها ، افزایش فروش و در نهایت به هدف غایی سازمان نزدیک تر شوند، که این موضوع در مقایسه با رقبای هر سازمان میتواند از برترین مزیت های رقابتی بشمار آید.

مزایا:

در نرم افزار برآیند مزیت های زیر ر ا در بخش سی آر ام میتوان مشاهده نمود:

  • گزارش کنترل و پیگیری مشتریان
  • گزارش از درخواست های مشتریان
  • گزارش از گواهی های مشتریان
  • گزارش از دبیرخانه
  • گزارش پرسنل پشتیبانی خدمات
  • لیست تماس های تلفنی
  • تولید هوشمند شماره همراه
  • ثبت گزارش کارهای خارج و داخل شرکت

و...مقاله ها