CRM بنگاه اقتصادی تولیدی


توضیحات

بسته نرم افزاری فرآیند محور بازرگانی مخصوص بنگاه های تولیدی که در آنها طراحی تولید ساخت مونتاژ کلیه قطعات صنعتی به صورت خرد یا کلان انجام میشود و یا سازمان هایی که مشغول به طراحی،  تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات صنعتی و اتوماسیون تامین شرکتهای پیمانکاری یا خدماتی هستند،طراحی شده است.

قابلیتهای موجود در این بسته نرم افزاری بسیار عالی و کم نقص طراحی شده است تا بتواند تمامی نیازهای موجود در یک سازمان بازرگانی را مرتفع نماید.گزارشات متنوع و بسیار کاربردی یکی از نقاط قوت این محصول میباشد.

مدیران با ابزارهای جانبی که در این محصول دیده شده است میتوانند کلیه عملیات کاربران را کنترل کرده و فرآیندهای مجموعه خود را کاملا در این بسته طراحی نمایند. امضای الکترونیک و استفاده از اپلیکیشن موبایل میتواند صحت و اطمینان از فرآیند طراحی شده را برای مدیران تضمین نمایددر تمامی کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ نیاز به وجود مدیریت در بخش ارتباط با مشتریان به گونه ای محسوس مشاهده میگردد.

سیستم یکپارچه برآیند در بخش سی آر ام نیاز بخش های تولیدی کشور را بگونه ای برطرف نموده که بخش ارتباط با مشتری را در زمینه بنگاه های تولیدی  بطور اختصاصی ایجاد نموده است.در این جهت برای بهبود و ارتقاء اهداف و راهبردهای سازمان ها گزارشات مربوط به پیگیری مشتریان و یا درخواست های مشتری را بگونه ای در راستای هدفمندی بنگاه ها ایجاد نموده و بصورتی است که مدیران با رجوع به گزارشات مشتریان میتوانند به کاهش هزینه ها ، افزایش تولید و در نهایت به هدف غایی سازمان نزدیک تر شوند، که این موضوع در مقایسه با رقبای هر سازمان میتواند از برترین مزیت های رقابتی بشمار آید.

مزایا:

در نرم افزار برآیند مزیت های زیر ر ا در بخش سی آر ام میتوان مشاهده نمود:

  • گزارش کنترل و پیگیری مشتریان
  • گزارش از درخواست های مشتریان
  • گزارش از گواهی های مشتریان
  • گزارش از دبیرخانه
  • گزارش پرسنل پشتیبانی خدمات
  • لیست تماس های تلفنی
  • تولید هوشمند شماره همراه
  • -ثبت گزارش کارهای خارج و داخل شرکتمقاله ها